Dubaý ösýän semizlige garşy göreşmek üçin 'Altyn agramyňyz' başlangyjy: Her kilogram ýitirilen bir gram altyn
Dubaý ösýän semizlige garşy göreşmek üçin 'Altyn agramyňyz' başlangyjy: Her kilogram ýitirilen bir gram altyn
Anonim

Dubaýdaky hökümet işgärleri adaty bolmadyk semremek inisiatiwasyny başladylar, oňa gatnaşyjylar funt sterlingi tölemek üçin altyn alýarlar. Sagdyn durmuş ýörelgelerini höweslendirmek üçin edilen bu synanyşyk, Birleşen Arap Emirliklerinde semizlik statistikasynyň ýokarlanmagyna jogap bolup biler diýip, Associated Press habar berdi.

Hökümet wekili Huseýn Lootanyň pikiriçe, şu anna gününden başlap 30 günlük bäsleşige gatnaşan her bir adam, agramynyň mukdary üçin töleg tölemez. Bäsleşige gatnaşýanlaryň her kilogramy üçin bir gram altyn (45 $) alar.

Gatnaşan her bir adamyň ýitirip biljek funtynyň çägi ýok bolsa-da, altyn baýragyny almak üçin şahsyýetlerden azyndan iki kilogram ýa-da 4,4 kilo ýitirmek talap edilýär.

Ipsakynda Philips Healthcare tarapyndan geçirilen gözlegde BAE-de semizlik epidemiýasynyň ýaýramagy yzarlandy. Netijeler ýurduň ilatynyň takmynan 70 göteriminiň aşa semiz ýa-da semiz hasaplanýandygyny görkezdi.

"Philips Saglygy goraýyş" guramasynyň metbugat sekretary Piter DeBenediktis "Arabystana" "ABŞ-nyň aşa agramly ilatynyň göterimi barada köp taýak alýar, ýöne Aýlagda epidemiýa derejesi hökmünde häsiýetlendiriljek derejä ýetýär" -diýdi. Işewürlik.

"Süýji keseli bar, ýürek-damar keseli bar, eýýäm saglygy goraýyş ulgamy dartgynlaşýar we bu sanlary daşlaşdyryp başlasaňyz, kynçylyk çekersiňiz."

Mowzuk arkaly meşhur